Lodołamacze 2011

Zostaliśmy odznaczeni w prestiżowym konkursie.

Informujemy Państwa z dumą, że 15 września 2011 roku kapituła etapu regionalnego konkursu Lodołamacze 2011 przyznała „Republice Marzeń Mimo Wszystko” Fundacji Anny Dymnej Spółdzielni Socjalnej II miejsce w kategorii Otwarty Rynek Pracy.

Na nagrodę zasłużyliśmy, według Kapituły konkursu, szczególną wrażliwością i promowaniem aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia. Zdaniem Kapituły działalność Republiki Marzeń na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.

Dziękujemy za słowa uznania i obiecujemy godnie kontynuować rozpoczęte dzieło.